An Award for a new deciduous farmer or enterprise who has performed exceptionally

Vergelegen Boerdery in the Breederivier Valley have proven what can be done when beneficiaries of land reform are serious about business and are linked to the right partners.  There are seven trusts with shares in the company.  They plan to have 100 ha of table grapes by 2020 and to extend the pack house to handle 500 000 cartons annually. They currently pack 250 000 cartons.

Die afgelope drie jaar is slegs bonuses uitbetaal, maar nie dividende nie, aangesien winste gebruik is om skuld af te betaal of omvolhoubaarheid van die plase te verbeter.  Meer as R11 miljoen is reeds oor die afgelope 4 jaar terug betaal. Dit was nodig om kultivars te vervang met nuwes soos Crimson Seedless, Flame Seedless, Derali Seedless, Tawny Seedless, Scarlotte en Joybells.  Die Graaff en Karsten Boerderye, sowel as SATI en Culdevco was onontbeerlik in hulle oorlewing.  Die bestuur van Vergelegen Boerdery het net lof vir die hulp en advies wat hulle van kommersiële boerderye kry.  Dit inspireer hulle om nog hoër hoogtes te bereik.

Leave a Reply